เกี่ยวกับเรา

   เป็นบริษัทประกอบกิจการเกี่ยวกับงานปรึกษาด้านการออกแบบและก่อสร้างของโครงการ โดยกลุ่มวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์สูง จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2526 หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0105526021920 (โปรดดู website : http://www.fce.co.th/ ) ต่อมา ในปี 2553 กลุ่มผู้บริหารของบริษัท ได้ตัดสินใจขยายขอบเขตของธุรกิจโดยนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม ในส่วนงานดังกล่าวได้เริ่มในเดือน มกราคม 2554 โดยมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์กว่า 20 ปี จากบริษัทบูรพาร่วมทุน จำกัด

   ต่อมา ปี 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ จึงได้เปลี่ยนชื่อจากสาขาบริษัท เฟ็ดดีรัล ค็อนซัลทติ้ง เอ็นจิเนียส์ จำกัด เป็น บริษัทเฟดเดอรัล อินเตอร์เทรด จำกัด โดยมีทีมงานเดิมเป็นผู้บริหาร ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 หมายเลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105556103401
บริษัทฯ ภูมิใจในการนำเสนอสินค้าที่มีชื่อเสียงและจำหน่ายแพร่หลายทั่วโลกจากบริษัททดังต่อไปนี้:

1) UNIFRAX (เดิมรู้จักภายใต้ชื่อ Carborundum) เซรามิกไฟเบอร์ที่ใช้ในเตาอบ และเตาเผา ตลอดจนเตา อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

2) SAINT-GOBAIN CERAMICS วัสดุทนไฟประเภทปูนทนความร้อนสูงของ Norton สำหรับงานก่อภายนอกและภายในเตาหลอมอินดักชั่น

3) VESUVIUS เป็นสินค้าแกรไฟต์ วัสดุทนไฟสูง(Graphite) ที่ทำตามแบบต้องการของลูกค้า เช่น stoppers และ nozzles

4) วัสดุสำหรับงานติดตั้ง เช่น cuplock, washer, stud, และอื่นๆ

5) DYNEA สำหรับงานไม้และเฟอร์นิเจอร์ สินค้าได้แก่ กาวผงชนิด urea-formaldehype, melamine-urea-formaldehype และ phenol-formaldehype,กาวเรซิ่นชนิด PVAc, และ liquid resoreinol-phenol-formaldehyde adhesive.

6) AICA (เดิมรู้จักภายใต้ชื่อ Dynea) สำหรับงานไม้ สินค้า ได้แก่ phenolic surface film ซึ่งเป็นกาวชนิดฟิล์มใช้เคลือบไม้แบบและ phenolic glue film ใช้ติดวีเนียในกระบวนการผลิตไม้อัด

Some Fun Facts about our agency?
368
Projects completed
99 %
Positive feedback
254
Pizzas ordered